Home Vertalingen Prijzen Beëdiging Legalisatie Opmaak Arabische taal Contact

De Arabische taal

Schrijftaal & spreektaal
Het Arabisch is de zesde wereldtaal en wordt gesproken door ongeveer 180 miljoen mensen in bijna twintig landen in het Midden Oosten en Noord Afrika. Binnen dit gebied worden twee verschillende vormen van het Arabisch naast elkaar gebruikt. Het Standaard Arabisch, de schrijftaal, wordt gebruikt in alle Arabische landen voor officiële documenten, boeken, kranten, maar ook voor nieuwsuitzendingen en toespraken, die vooraf op schrift worden gesteld. Daarnaast wordt er gesproken in een plaatselijk Arabisch dialect dat qua vocabulaire, zinsopbouw en grammatica afwijkt van het Standaard Arabisch. Deze dialecten verschillen niet alleen per land, maar ook per streek en wordt in principe alleen in gesproken vorm gebruikt.

Arabische wereld

Het Arabisch alfabet
Het Arabisch alfabet telt 28 letters en bestaat uitsluitend uit medeklinkers die van rechts naar links geschreven worden. Klinkers worden in principe niet geschreven, alleen in de Koran, om interpretatieproblemen te voorkomen, en in school- en kinderboeken, om het Standaard Arabisch te leren. Het Arabisch alfabet wordt ook in enigszins aangepaste vorm gebruikt in andere niet-Arabische talen, zoals Perzisch, Urdu (Afghanistan) en Koerdisch. Tot zestig jaar geleden werd het Arabisch schrift ook nog in Turkije gebruikt.

Arabisch letterspel

Wortelsysteem
Het Arabisch is een Semitische taal en kent het zogenaamde wortelsysteem. Dat wil zeggen dat woorden opgebouwd zijn uit een wortel van (meestal) drie medeklinkers met voor – of achtervoegsels. De woorden die afgeleid zijn van dezelfde stam hebben qua betekenis verband met elkaar. Zo heeft de wortel KTB te maken met schrijven. Woorden als schrijver, boek, bureau zijn van deze stam afgeleid. De meeste Arabische woordenboeken werken ook volgens dit systeem.

Leenwoorden
In de Nederlandse taal komt ook een aantal woorden voor die oorspronkelijk uit het Arabisch afkomstig zijn. Algebra, katoen, koffie, magazijn en safari zijn enkele voorbeelden.

Arabische cijfers
In het Arabisch schrift worden twee verschillende soorten cijfers gebruikt. De benamingen van deze cijfers leveren soms wat verwarring op. Want de zogenaamde Arabische cijfers zijn de cijfers die wij in Nederland ook gebruiken. Deze worden gebruikt in de meeste Arabischtalige landen in Noord-Afrika (Maghreb), van Marokko tot Libië. Daarnaast zijn er de zogenaamde Indische cijfers, waaruit de Arabische cijfers zich ontwikkeld hebben, die gebruikt worden in Egypte en de Arabischtalige landen ten oosten daarvan (Mashreq).

Arabisch cijferspel

Mail naar info@alfayrouz.nl