Home Vertalingen Prijzen Beëdiging Legalisatie Opmaak Arabische taal Contact

Beëdiging

Wat is beëdiging?
Officiële documenten (zoals huwelijksaktes, geboorteaktes, diploma’s, vonnissen) worden voor officieel gebruik in een ander land geschikt gemaakt door middel van een beëdigde vertaling. Dit is een vertaling die aan de brontekst is aangehecht en is voorzien van een slotformule, handtekening en stempel van de beëdigde vertaler. In de slotformule staat vermeld dat de vertaler het aangehechte document naar eer en geweten en volledig heeft vertaald en de arrondissementsrechtbank(en) waar de vertaler staat ingeschreven. (Waar men later terecht kan voor een eventuele legalisatie).

Kosten beëdiging
Voor het beëdigen worden achteraf geen extra kosten in rekening gebracht. Dit zit al in de prijs van de vertaling inbegrepen.

Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv)
Sinds op 1 januari 2009 de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) in werking is getreden, mogen alleen vertalers die staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) beëdigde vertalingen leveren. Al Fayrouz staat sinds de inwerkingtreding van deze wet ingeschreven in het register onder nummer 2424.

Spelling van namen
Voor beëdigde vertalingen is het van belang dat de spelling van de namen van  de betrokkene(n) overeenkomt met de spellingswijze van hun geregistreerde namen bij officiële instanties. Een probleem bij het Arabisch is echter dat namen niet één op één naar een Nederlandse spelling kunnen worden omgezet of andersom. Voor de naam Mohammed bijvoorbeeld zijn diverse schrijfwijzen mogelijk: Mohamed, Mohammad, Mohamad, Muhamed, Muhamad, etc.. Ook het omzetten van een naam naar het Arabisch is niet altijd even eenvoudig. Het kan gebeuren dat een vertaling met een afwijkende spellingswijze van de naam door een instantie geweigerd wordt. Om dergelijke problemen te voorkomen, vragen wij voor een beëdigde vertaling altijd om de geregistreerde spellingswijze van de naam van de betrokkene(n) in de desbetreffende taal.

Voor een prijsopgave of overige vragen kunt u per email contact opnemen.

beediging

Mail naar info@alfayrouz.nl