Home Vertalingen Prijzen Beëdiging Legalisatie Opmaak Arabische taal Contact

Legalisatie

Wat is legalisatie?
Een legalisatie is bedoeld als bekrachtiging van de handtekening van de beëdigde vertaler. Dit is vereist wanneer vertalingen bestemd zijn voor een officiële instantie, bijvoorbeeld een rechtbank, in het buitenland. Voor Arabische landen moeten beëdigde vertalingen gelegaliseerd worden door de arrondissementsrechtbank waar de vertaler geregistreerd is. Vervolgens door het Ministerie van Justitie en Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot slot door de ambassade of het consulaat van het land waarvoor de beëdigde vertaling bestemd is.

legalisaties

Mail naar info@alfayrouz.nl