Home Vertalingen Prijzen Beëdiging Legalisatie Opmaak Arabische taal Contact

Beëdigde vertalingen in en uit het Arabisch

Iedereen (particulieren, bedrijven, dienstverlenende organisaties en overheidsinstellingen) kan bij Al Fayrouz terecht voor o.a. vertalingen in en uit het Arabisch.

Beëdigde vertalingen:

- huwelijks-, scheidings-, geboorte- & overlijdensaktes
- identiteits- & rijbewijzen
- diploma’s & getuigschriften
- vonnissen & dagvaardingen
- contracten & vrijwaringbewijzen

Vertalingen voor het bedrijfsleven:
- brochures & reclameteksten
- productinformatie & gebruiksaanwijzingen
- contracten & exportdocumenten
- enquêtes & informatie voor personeel

Vertalingen voor dienstverlenende organisaties & overheidsinstellingen:
- gezondheidszorg & thuiszorg
- taallessen & inburgeringsprogramma
- wijkinformatie & bewonersvoorlichting
- informatieboekjes & brochures

En alle andere denkbare documenten en teksten....

Levering
Levertijd en wijze van aanleveren gaat in overleg en zal zoveel mogelijk aan uw wensen worden aangepast. Vertalingen kunnen persoonlijk op afspraak, per e-mail of post aangeleverd en ontvangen worden.

Voor een prijsopgave of overige vragen kunt u per email contact opnemen.

Arabische kalligrafie

Mail naar info@alfayrouz.nl